Grand Nova Hotel

$28

Rush Inn

$33

Saffron Hotel Dubai

$23